Nadace Jana Pivečky


piveckaNadace Jana Pivečky vznikla v listopadu 1996. Pokračuje v aktivitách zakladatele započatých po listopadu 1989. Kromě grantové podpory realizuje vlastní programy ve třech základních oblastech. První je motivace, výchova a vzdělávání mladých lidí a podpora jejich volnočasových aktivit, druhou je rozvoj a vytváření zdravé občanské společnosti a třetí podpora trvale udržitelného rozvoje. Výchovu mládeže uskutečňuje především formou besed a přednášek na školách a organizováním studentských soutěží, které napomáhají k objevení talentů, jimž pak umožňuje účast v mezinárodních soutěžích a na stážích v zahraničí.

V rámci ekologických aktivit je podporována např. rekonstrukce a údržba „Pivečkova lesoparku“ – (unikátní oddechové zóny s dřevěnými plastikami umístěnými v lese, s dětským hřištěm, jezírkem, a posezením pro návštěvníky) atd. Tento projekt  zasahuje také do druhé aktivity, kterou je vytváření zdravé občanské společnosti. Hlavním přínosem těchto projektů je úzká spolupráce se školami, neziskovými organizacemi, městem a dalšími institucemi státní správy, regionálními umělci a občany města Slavičína, Valašských Klobouk a celého regionu na realizaci těchto projektů.

Comments are closed.