Podpora dětských domovů


Nadace spolupracuje s dětskými domovy ve Zlínském kraji. Kromě projektu ATD…, který je v sekci Výchova a vzdělávání a je určený pro všechny dětské domovy v kraji, úžeji spolupracujeme s domovy v okolí – např. zveme děti z DD na Pohádkový les (dětský domov Burešov), předvánoční setkání spojené s mikulášskou nadílkou a Valaškokloboucký mikulášský jarmek (DD Smolina). Ve spolupráci s Nadací Tomáše Bati jsme v minulosti hradili dětem autobus do Prahy a umožnili jim tak návštěvu baletního přestavení v Národním divadle, které pro dětské domovy organizuje občanské sdružení Palatajkov.

Comments are closed.