Literární soutěž středních škol


Vznikla v roce 1997 ve spolupráci s Gymnáziem Slavičín. Společně jsme oslovili střední školy a vyzvali studenty aby pod mottem: „Vnímáme přítomnost, abychom ovlivnili budoucnost“ vyjadřovali formou úvahy své názory na dnešní společnost a dění kolem sebe.

Studenti mohou psát na libovolné téma a v libovolném literárním formátu prózu nebo poezii. Práce v kategorii Próza jsou vždy hodnoceny dvěma nezávislými porotami – porotou Nadace Jana Pivečky a porotou spisovatelů a novinářů. Každá z porot má minimálně osm členů. Porotci hodnotí úvahy nezávisle na sobě a průnikem hodnocení obou porot vznikne výsledné hodnocení, z něhož vzejde 5-10 nejlepších prací, které jsou odměněny věcnými cenami.

Do kategorie Poezie posílají studenti nejméně 3 básně. Práce hodnotí porota složená z regionálních básníků. Oceňujeme 5 nejlepších autorů.

Od roku 2005 má soutěž mezinárodní punc. Ve spolupráci s Gymnáziem v Dubnici nad Váhom jsme do soutěže zapojili i středoškoláky z Trenčianského kraje na Slovensku. Tímto krokem se nám nejenom zvýšil počet zúčastněných škol a přihlášených prací a tím i konkurence, ale získali jsme jedinečnou příležitost srovnávat postoje českých a slovenských studentů a to je velmi užitečné pro obě strany.

 

 

Comments are closed.