Diskusní fórum


Druhá světová válka znamenala pro Československo násilné přetržení úspěšně nastoleného demokratického a hospodářsky prosperujícího vývoje. Následná eliminace etické a odborné elity národa a dlouhodobá devastace občanské společnosti komunistickým systémem přerušila kontinuitu bohaté a osobité národní tradice. Tuto tragedii chápeme zvláště v tom, že poznamenala především výchovu a postoje mladé generace k životu a životnímu prostředí. Z toho důvodu vkládáme těžiště působnosti Nadace Jana Pivečky do motivace a výchovy budoucích generací.

Nadace Jana Pivečky realizuje projekt, který má experimentálním způsobem hledat formu působení na mládež věkové kategorie okolo 15 let v oblasti společenské ekologie.
Realizace spočívá v organizování širokých diskusních fór pro cca 300 žáků a studentů z 10 základních škol a osmiletých gymnázií, na kterých mají žáci a studenti možnost diskutovat o různých společenských tématech s osobnostmi ze společenského, kulturního a sportovního života a poté vypracovat na dané téma úvahu. Hosty diskusních fór byli například Miroslav Zikmund, Petra Procházková, Jiří Pavliaca, JUDr. Marie Vodičková, Petr Leška, Břetislav Rychlík, Josef Holcman, Miroslav Bárta, Jiří Stodůlka, Jiří Dědeček, Radim Uzel, Jakub Železný, Marek Svoboda, Thom Artway, Lenny Trčková, a další.

Comments are closed.