Chceme pomáhat


Soutěž vznikla v roce 2003 v návaznosti na 1. ročník diskusních fór, které ve Slavičíně probíhaly ve školním roce 2002 – 2003. U zrodu soutěže byl zakladatel NJP pan Jan Pivečka. Při hodnocení diskusních fór jsme si uvědomovali, že žáci a studenti ve věku 14 – 15 let jsou schopni problémy nejen velmi dobře mapovat a pojmenovat, ale i hledat jejich řešení. To nás přivedlo k záměru využít tvořivosti a invence mladých lidí a vyhlásili jsme 1. ročník soutěže Chceme pomáhat. Vyzvali jsme žáky a studenty 10 vybraných základních a středních škol, aby formou projektu navrhli řešení konkrétního problému, vyskytujícího se v jejich okolí. Ke spolupráci se studenty jsme přizvali také sídelní obce jednotlivých škol a jejich starosty, s nimiž mohou studenti své projekty konzultovat.

Prostřednictvím soutěže se, mimo schopnost vidět problémy kolem sebe, žáci a studenti seznamují se základy projektové práce, na které je v současné době postavena dotační a grantová podpora veřejného i neziskového sektoru a musí projekty obhájit před porotou a soupeři z jiných škol. Vybraným projektům nadace poskytuje finanční podporu na jejich realizaci.

Podmínkou pro finanční podporu je přímá účast studentů na realizaci. Podobně bude soutěž probíhat i v následujících ročnících.

Comments are closed.