Výroční cena Nadace Jana Pivečky


Nadace Jana Pivečky ve spolupráci s Pracovní skupinou nízkoprahových zařízení pro děti a mládež Zlínského kraje uděluje Výroční cenu pro pracovníky a příznivce nízkoprahových zařízení. Smyslem je zviditelnit přínos nízkoprahových zařízení v práci s mládeží ohroženou sociálně patologickými jevy, ocenit pracovníky těchto zařízení za jejich celoroční práci a ocenit též firmy a příznivce, kteří nezištně nízkoprahovým zařízením pomáhají. Jednotlivá nízkoprahová zařízení a jejich uživatelé mohou každoročně nominovat své pracovníky na ocenění „Pracovník roku NZDM Zlínského kraje“ a své příznivce na ocenění „Kamarád nízkoprahu“. Hlavní cenou pro „Pracovníka roku“ je poukaz na prodloužený víkend v hotelu Radun v Luhačovicích a pamětní plastika s plaketou,  „Kamarád nízkoprahu“, bývá oceněn rovněž plastikou s plaketou.

Comments are closed.