Výstavy, přednášky a besedy


Nadace naplňuje záměr pořádat pravidelně akce pro veřejnost ze Slavičína a okolí. Jejich prostřednictvím chceme jednak upozorňovat na činnost a hlavní aktivity nadace, získávat dobrovolníky a potencionální dárce, ale také dosáhnout toho, aby si lidé uvědomovali, že jsou součástí určité komunity a že kvalita jejich života závisí i na nich samotných a na tom, jak vnímají svou roli při vytváření zdravé občanské společnosti.

Akce jsou buď zaměřené na určité věkové skupiny, nebo je jejich záměrem propojit jak věkové tak sociální skupiny v našem regionu.

Comments are closed.