Nadační příspěvky pro rok 2021

Nadace Jana Pivečky vyhlašuje výběrové řízení na přidělení nadačních příspěvků v roce 2021

Podpora talentovaných jednotlivců v oblasti výchovy a vzdělávání

V tomto programu lze podpořit talentované jednotlivce na studijních stážích, přispívat na studijní pobyty a účast v prestižních soutěžích.

Žádosti mohou být podávány průběžně až do 15.11.2021 a musí být v souladu s Pravidly  pro poskytování nadačních příspěvků a s cíli a náplní programu Podpora talentovaných jednotlivců v oblasti výchovy a vzdělávání.  Žádost je potřeba podat písemně na adresu Nadace Jana Pivečky, Horní náměstí 111, 763 21 Slavičín nebo e-mailem na adresu njp@pivecka.cz a je třeba podrobně a konkrétně popsat účel, na který žadatel žádá o finanční podporu a celkový rozpočet stáže, studijního pobytu nebo účasti v soutěži.