Nabídka vzdělávání


NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ:

„Finanční vzdělávání“ 

Cílem projektu je rozvíjet finanční gramotnost, pomáhat v orientaci ve světě financí, zamezit rizikovému chování v oblasti financí, rozvíjet schopnost účastníků využívat finanční produkty a zlepšit tak jejich
životní úroveň.

Vzdělávání zahrnuje tyto moduly:

1, Rodinný rozpočet – proč tvořit rodinný rozpočet a získat tak kontrolu nad svou finanční situací, jak předejít
vytváření dluhů a najít zdroje pro úspory a rezervy, příjmová část rozpočtu, souhrn výdajů, sestavení rodinného rozpočtu, produkty spojené s rodinným rozpočtem, doporučení pro klidný rozpočet apod.

2, Finanční produkty a služby – přehled finančních produktů, jejich výhody a nevýhody, spoření, vysvětlení vhodnosti použití produktu, pojištění, běžný účet jako nástroj pro správu financí, hotovostní a bezhotovostní hospodaření s penězi, spořící účet, bezpečnost a pojištění prostředků svěřených bance, co zvážit při sjednávání majetkového pojištění, platební karty atd.

3, Podepsat můžeš, přečíst musíš – typové smlouvy, doporučený obsah písemných smluv, pravidla
závazkových vztahů, doporučené postupy při uzavírání smluv, na co si dát pozor před podpisem smlouvy a na co v souvislosti s ukončením smlouvy, jaké sankce si ohlídat ve smlouvě, jak hledat spolehlivé předpisy na internetu, praktické aspekty zákona o spotřebitelském úvěru apod.

4, Finance v pracovněprávním vztahu – práva a povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele, pracovní smlouvy, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, první kroky před zahájením podnikání,
zdravotní a sociální pojištění, co dělat, když zaměstnavatel neplatí mzdu, co dělat, když člověk přijde o práci atd.

5, Zodpovědné zadlužování – pravidla a doporučení k zodpovědnému zadlužování, vybrané termíny
k zajištění úvěru – smluvní pokuty, ručení, zástavní právo, rozhodčí doložka, registry dlužníků, exekuce. příčiny
předlužení, co mám dělat, abych se nepředlužil/a, věřitel, etika věřitele,
nekalé praktiky apod.

TERMÍNY:
Dne: 04.05. – 11.05. 2013
Čas: 9:00 – 18:00 hodin
Místo: Slavičín, Nadace Jana Pivečky, Horní náměstí 111
Cílová skupina: mladí dospělí
Moduly: 1,2,3,4,5

Dne: 24.05. – 07.06.2013
Čas: 8:15 – 14:15 hodin
Místo: Slavičín, Městská knihovna, Osvobození 255
Cílová skupina: senioři
Moduly: 1,2,3,4,5

Dne: 18.06. – 25.06. 2013
Čas: 8:00 – 14:00 hodin
Místo: Valašské Klobouky, Masarykovo náměstí 1079
Cílová skupina: nezaměstnaní a zdravotně handicapovaní
Moduly: 1,2,3,4,5

Dne: 22.07. – 23.07. 2013
Čas: 8:00 – 14:00 hodin
Místo: Slavičín, Nadace Jana Pivečky, Horní náměstí 111
Cílová skupina: nezaměstnaní a zdravotně handicapovaní
Moduly: 1,2,3,4,5

Dne: 05.09. – 06.09. 2013
Čas: 8:15 – 14:15 hodin
Místo: Slavičín, Městská knihovna, Osvobození 255
Cílová skupina: senioři
Moduly: 1,2,3,4,5

Dne: 17.09., 19.09. 2013, 24.09., 26.09 a 01.10.2013
Čas: 9:30 – 12:00 hodin
Místo: Valašské Klobouky, Rodinné centrum , Kramolišova 126
Cílová skupina: rodiče na MD a RD
Moduly: 1,2,3,4,5

Dne: 05.10. – 12.10. 2013
Čas: 9:00 – 18:00 hodin
Místo: Valašské Klobouky, Masarykovo náměstí 1079
Cílová skupina: mladí dospělí
Moduly: 1,2,3,4,5

Dne: 07.10., 09.10., 14.10., 16.10., a 21.10. 2013
Čas: 9:00 – 11:30 hodin
Místo: Slavičín, Mateřské centrum, K hájenkám 354
Cílová skupina: rodiče na MD a RD
Moduly: 1,2,3,4,5

Každý účastník obdrží tiskové materiály a občerstvení.

Vzdělávání je součástí projektu ABECEDA RODINNÝCH FINANCÍ  www.abecedarodinnychfinanci.cz a je
finančně podpořeno partnery projektu.

Základy obsluhy osobního PC

Seznámení s PC – teorie, obsluha, zapojení PC sestavy. Praktická ukázka komponentů. Seznámení s OS Microsoft Windows. Orientace v prostředí OS Microsoft Windows / uživatelské nastavení.

Word – základy textového editoru

Excel – základy tabulkového procesoru

Internet – vyhledávání, zřízení e-mailové schránky

Počet hodin: 20

Práce na PC pro pokročilé

Word – styly a formátování, odrážky, číslování,změna odsazení a odstavce,tabulátory, hledání a nahrazování
slov, práce se záhlavím a zápatím, vkládání obrázků a objektů, vkládání konce
stránky

Excel – práce s buňkami, absolutní adresování buněk, vytváření a úprava tabulek a grafů, vytváření vzorců, základní matematické operace, komprimace,
extrahování.

Počet hodin: 20

Internet a komunikace přes internet

Internet znáte, máte ho doma, občas ho využíváte? Ale přeci jen chcete objevit více? Chcete ovládnout internet tak, abyste vždy našli to co potřebujete? Objevte s námi sílu Internetu… (vyhledávání na Internetu, stahování obrázku, programů, textů, sdílení souborů  s využitím Internetu, komunikace přes Internet – skype, icq, facebook, e-mail)

Počet hodin: 12

Facebook

Facebook je populární sociální sít, na které milionů Čechů tráví hodiny denně. Naučíme
vás, jak ho využívat.

Počet hodin: 8 hodin

PowerPoint

Základní tvorba prezentací, šablony prezentací, snímky, efekty, hudba, grafické rozvržení, automatické prezentování, grafy v prezentaci, obrázky.

Počet hodin: 12

 

Photoshop

Účastníci kurzu se naučí základy práce s bitmapovou i vektorovou grafikou, naučí se vytvářet, upravovat a retušovat obrazy a připravit je pro další použití. Součástí kurzu jsou i základy práce s digitální
fotografií.

Počet hodin: 20

Administrativa

Chcete se naučit napsat formální dopis podle normy ČSN 01 6910, psát správně interpunkční znaménka, čísla a značky, používat správně zkratky, vytvářet tabulky a správně do nich vepisovat údaje a umět vhodně upravit vzhled textu? To vše a mnoho dalšího se můžete naučit v našem novém kurzu.

Počet hodin: 20

Základy daňové evidence

Naučíte se účtovat účetní jednotku od založení až po uzávěrku. Začnete jednoduchými účetními operacemi a budete postupovat ke složitějším. Pochopíte rozdíl mezi finančním účetnictvím a daňovou evidencí. Provedeme Vás základy daňového systému a seznámíme s nejpoužívanějšími účetními programy.

Počet hodin: 30

Podvojné účetnictví pro začátečníky

Kurz Podvojné účetnictví pro začátečníky rozšiřuje a prohlubuje vědomosti z oblasti účetnictví. Procvičujeme těžší účetní operace, používáme příklady z praxe a usilujeme o to, abyste odcházeli s vědomím, že účetnictví je smysluplné a znát ho má výhody.

Počet hodin: 30

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování vzdělávacího kurzu. Cena kurzů se pohybuje dle počtu účastníku

Comments are closed.