Nabídka vzdělávání


Základy obsluhy osobního PC

Seznámení s PC – teorie, obsluha, zapojení PC sestavy. Praktická ukázka komponentů. Seznámení s OS Microsoft Windows. Orientace v prostředí OS Microsoft Windows / uživatelské nastavení.

Word – základy textového editoru

Excel – základy tabulkového procesoru

Internet – vyhledávání, zřízení e-mailové schránky

Počet hodin: 20

Práce na PC pro pokročilé

Word – styly a formátování, odrážky, číslování,změna odsazení a odstavce,tabulátory, hledání a nahrazování
slov, práce se záhlavím a zápatím, vkládání obrázků a objektů, vkládání konce
stránky

Excel – práce s buňkami, absolutní adresování buněk, vytváření a úprava tabulek a grafů, vytváření vzorců, základní matematické operace, komprimace,
extrahování.

Počet hodin: 20

Internet a komunikace přes internet

Internet znáte, máte ho doma, občas ho využíváte? Ale přeci jen chcete objevit více? Chcete ovládnout internet tak, abyste vždy našli to co potřebujete? Objevte s námi sílu Internetu… (vyhledávání na Internetu, stahování obrázku, programů, textů, sdílení souborů  s využitím Internetu, komunikace přes Internet – skype, icq, facebook, e-mail)

Počet hodin: 12

Facebook

Facebook je populární sociální sít, na které milionů Čechů tráví hodiny denně. Naučíme
vás, jak ho využívat.

Počet hodin: 8 hodin

PowerPoint

Základní tvorba prezentací, šablony prezentací, snímky, efekty, hudba, grafické rozvržení, automatické prezentování, grafy v prezentaci, obrázky.

Počet hodin: 12

Photoshop

Účastníci kurzu se naučí základy práce s bitmapovou i vektorovou grafikou, naučí se vytvářet, upravovat a retušovat obrazy a připravit je pro další použití. Součástí kurzu jsou i základy práce s digitální
fotografií.

Počet hodin: 20

Administrativa

Chcete se naučit napsat formální dopis podle normy ČSN 01 6910, psát správně interpunkční znaménka, čísla a značky, používat správně zkratky, vytvářet tabulky a správně do nich vepisovat údaje a umět vhodně upravit vzhled textu? To vše a mnoho dalšího se můžete naučit v našem novém kurzu.

Počet hodin: 20

Základy daňové evidence

Naučíte se účtovat účetní jednotku od založení až po uzávěrku. Začnete jednoduchými účetními operacemi a budete postupovat ke složitějším. Pochopíte rozdíl mezi finančním účetnictvím a daňovou evidencí. Provedeme Vás základy daňového systému a seznámíme s nejpoužívanějšími účetními programy.

Počet hodin: 30

Podvojné účetnictví pro začátečníky

Kurz Podvojné účetnictví pro začátečníky rozšiřuje a prohlubuje vědomosti z oblasti účetnictví. Procvičujeme těžší účetní operace, používáme příklady z praxe a usilujeme o to, abyste odcházeli s vědomím, že účetnictví je smysluplné a znát ho má výhody.

Počet hodin: 30

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování vzdělávacího kurzu. Cena kurzů se pohybuje dle počtu účastníku

Comments are closed.