Projekt LEGOHRÁTKY


Projekt „LEGOHRÁTKY“ si klade za cíl vytvořit vzdělávací a výchovný program pro děti předškolního a školního věku, který jim zprostředkuje první seznámení s vlastní představivostí
z oblasti navrhování modelů z oblíbených kostek lega a 3D tisku. Děti v tomto věku rády objevují svět kolem sebe a tento navržený výukový program podněcuje přirozenou dětskou touhu bádat, objevovat a učit se. Za použití lego kostek děti získávají první zkušenosti v mnoha oblastech, jako je například matematika a věda, chápání okolního světa a kreativní bádání. Používání představivosti a fantazie se pozitivně odráží na jejich sociálním a emociálním vývoji. Budou rozvíjet svou fantazii, motoriku, tvořivost, početní a komunikační dovednosti, technické dovednosti a mnoho dalších. Hodina pod vedením zkušeného lektora bude strukturovaná, ale zároveň se dětem umožní i volná hra. Systém lega je navržen tak, aby mohl být využíván více dětmi najednou a rozvíjel tak u dětí schopnost budoucí spolupráce v rámci studijních či pracovních týmů. Obzvláště v dnešní době, kdy spousta dětí tráví hodně času sledováním displejů mobilního telefonu nebo tabletu, je každá společná aktivita přínosem. A to samozřejmě nejen kvůli dětským hrám, ale i zásadnímu vlivu pro vybudování zdravého sebevědomí a dobrého startu pro osamostatňování v životě. S touto myšlenkou bychom rádi ve spolupráci s Rotary klubem Zlín vytvořili zázemí pro výuku nejen pro děti z běžných rodin, ale i pro děti z dětských domovů, s kterými dlouhodobě spolupracujeme a vytvořili prostor pro rovné příležitosti formou aktivní účasti dětí z DD na společně plánovaných organizovaných aktivitách.

Projekt „LEGOHRÁTKY“ je určen dětem ve věku 4 – 6 let ze Slavičína a okolí a dětem
z DD Vizovice.

CO PROJEKT ZAHRNUJE
1. Kroužek „LEGOHRÁTKY“ – září 2020 – červenec 2021, časová dotace: 2 hodiny / týdně
V kroužku se děti podle věku naučí pracovat s lego stavebnicí společně s 3D tiskárnou, která se stane nedílnou součástí skládání modelů a sestav. Výuka v tomto raném věku bude založena zejména na učení nápodobou prostřednictvím ukázek lektora, který dětem své představy a témata bude prezentovat srozumitelnou formou prostřednictvím nakreslených obrázků, návodů, videí, apod. Dále budou využívány při učení moderní technologie, jako je prezentace na plátně, interaktivní tabuli, poslech zvukových a vizuálních nahrávek. Harmonogram každé výuky bude navržen do jednotlivých učebních bloků. Nejprve lektor na začátku hodiny bude prezentovat dané téma, které si pro děti připravil. Poté vybídne děti k zapojení fantazie a k vizualizaci jejich představy pomocí nakreslení na papír. Na základě dětských návrhů dojde k odhalení modelového návrhu a následnému propojení dětské fantazie a reálné podobě modelu. Na to lektor dětem bude pomáhat krok za krokem při stavění navrhnutého modelu. Jednou z měsíčních témat bude například „Výlet do safari“. Při tomto tématu budou děti mít za úkol společně sestavit na podložce život v džungli, ve kterém se odehrávají procesy dle dětské fantazie (putování a přeprava zvířat, záchrana zvířat, krmení zvířat, ošetřování zvířat,…). Děti během výuky budou rozvíjet svou kreativitu, upravovat modely dle vlastní fantazie a taky jim bude dán dostatečný prostor pro hru. V případě potřeby při skládání lega modelu bude do výuky zapojena i vlastní 3D tiskárna, která doplní či obzvláštní návrh předložené představy. Ke konci hodiny děti budou hodnotit své výtvory, prezentovat je před svými kamarády a lektorem.
2. Letní příměstský tábor „LEGOHRÁTKY“ – červenec 2020, provozní doba: 8-15 / 1 týden
V letních měsících bude zorganizován adaptační příměstský tábor, ve kterém budou mít děti možnost se hravou formou seznámit, co je bude v celoročním kroužku „LEGOHRÁTKY“ čekat. Děti si během týdne užijí různorodé aktivity – stimulující (skládání modelů s kostkami lego, výroba vlastního lego příběhu, apod.), klidové (kreslení a malování) a pohybové (organizované týmové hry s tématy lego). Celý čas si děti budou hrát, ale zároveň rozvíjet svou kreativitu a navazovat nová přátelství se svými vrstevníky. Zajištěn bude celodenní přísun tekutin a plnohodnotná strava. Dalším nedílným cílem bude podpora volnočasových aktivit a zabezpečení hlídání dětí v období školních prázdnin ve Slavičíně a jeho okolí.

REALIZAČNÍ TÝM PROJEKTU:
Koordinátor projektu: Mgr. Šárka Pinďáková – Provozní a programový pracovník Nadace Jana Pivečky
Lektor klíčových aktivit projektu: Ing. Ondřej Pinďák – Vývojový pracovník v oboru robotika, garant vzdělávacích kurzů ICT Vzdělávacího, sociálního a kulturního střediska při Nadaci Jana Pivečky, o.p.s., dobrovolník Nadace Jana Pivečky

HARMONOGRAM PROJEKTU:
Během projektu zorganizujeme společné setkání dětí z DD a dětí ze Slavičína a okolí za přítomnosti pozvaných členů Rotary klubu Zlín jednak ve vlastních prostorách tak i v dětském domově ve Vizovicích. V rámci pravidelných setkání se budeme snažit aktivně seznamovat děti v rámci připraveného programu. Toto setkání bude probíhat jako otevřená výuka, u které bude kladen důraz na setkání a navázání kontaktů mezi účastníky a na vzdělání jako na nezbytnou součást volného času, tedy vhodné formy využívání volného času.
Červenec 2020 Letní příměstský tábor „LEGOHRÁTKY“ – týdenní příměstský tábor ve spolupráci s dětským domovem Vizovice.
Září 2020 – červen 2021 Pravidelný kroužek „LEGOHRÁTKY“ ve spolupráci s dětským domovem Vizovice.

Plánované společné setkání dětí z DD Vizovice a dětí ze Slavičína a okolí a členů Rotary klubu Zlín“
Červenec 2020 – Společné setkání ve Slavičíně v rámci letního příměstského tábora s plánovaným programem
Září 2020 – Společné setkání ve Slavičíně v rámci kroužku „LEGOHRÁTKY“ s plánovaným programem
Prosinec 2020 – Předvánoční setkání ve Slavičíně v rámci kroužku „LEGOHRÁTKY“ s plánovaným programem
Únor 2020 – Společné setkání v DD Vizovice s plánovanou otevřenou výukou kroužku „LEGOHRÁTKY“
Červen 2020 – Závěrečné setkání ve Slavičíně v rámci kroužku „LEGOHRÁTKY“ s plánovaným programem

PROJEKT LEGOHRÁTKY JE PODPOŘEN ROTARY CLUBEM ZLÍN A NADACÍ ROTARY INTERNATIONAL. Mnohokrát děkujeme! 

Comments are closed.