O nadaci


Motivace k založení nadace je nejlépe vyjádřena vlastními slovy Jana Pivečky:

„Nabídka, týkající se založení nadace učiněná panu ministrovi Dlouhému na začátku devadesátých let, byla míněna vážně a i když se nedala realizovat, stále platila. K tomuto dobrému úmyslu se začátkem devadesátých let přidalo rozhořčení nad neutěšenou situací způsobenou chováním určitých skupin a nad tím co následovalo. Podporoval jsem již „žabaře“, ekology, ekonoma při studiu v Anglii, studenty na školách, designéry obuvi a další. Byl jsem si vědom, že je velmi důležité ukázat mladým lidem již na školách, že o ně někdo projevuje zájem. Snažil jsem se jim dát motivaci organizováním soutěží. Učit je pracovat i mimo školu, dokázat vyhrávat a nezoufat při prohře. Když jsem si uvědomil, že akce se rozrůstají jak houby po dešti, bez plánu a cíle, rozhodl jsem se v 1996 s přáteli, kterých jsem si vážil, realizovat založení nadace z vlastních omezených prostředků. Nepovažoval jsem tehdy ještě finanční vybavení nadace za důležité.

Hlavní činnost spočívala v motivaci mladých lidí a stačilo najít si čas a jít dobrým příkladem. Situace se však změnila, jakmile jsme začali s realizací výstavby lesoparku pro rekreaci dětí. Také náš plán restaurace historické valašské dřevěnice se bez cizí finanční podpory nedá uskutečnit. Nejsme nadace do které vložil bohatý člověk část svého majetku pro který neměl využití nebo které bylo odkázáno dědictví slavného muže. Majetek Pivečkovy rodiny byl ztracen jednou zestátněním a podruhé privatizací, když byl zákonně „vytunelován“. Po Sametové revoluci se „poctivým řemeslem ševcovským“ velký majetek nahromadit nedal. Původní dobrý úmysl použít restituovaný majetek pro činnost nadace se tedy nedal uskutečnit. Nevadí mně to, poněvadž hodnotu nadace nevidím v tom jaký majetek se jí podaří nahromadit, nýbrž kolika lidem v nouzi dokáže pomoci a kolik mladých lidí motivuje a získá pro práci na zdravé občanské společnosti.

Pro naši nadaci je důležité, zda se nám podaří uskutečnit co jsme si předsevzali. Nehledáme projekty kam investovat, nýbrž máme mnoho akcí v procesu realizace a hledáme jen spolupracovníky, které naše aktivity osloví a kteří nám pomohou tyto akce dělat o něco lépe než nám to naše prostředky dovoluji. Otec mne vychoval, že nesmím nikdy pracovat jen pro peníze. Práce musí bavit, mít cíl a musí sloužit druhým a přinášet uspokojení. V tomto duchu jsem žil svůj život a v tomto duchu jsem založil Nadaci Jana Pivečky.“

Jan Pivečka

Comments are closed.