Historie nadace


Nadace Jana Pivečky vznikla v listopadu 1996. Byla založena Janem Pivečkou, podnikatelem a nezávislým poradcem pro obuvnický průmysl. Jan Pivečka se v roce 1990 vrátil po 44letém pobytu v zahraničí do své rodné vlasti. Už jeho první cesta do tehdejšího Československa a setkání se studenty VUT ho přimělo uvažovat o tom, jak pomoci motivovat mladé lidi, podpořit je a umožnit jim získat zahraniční zkušenosti. Jan Pivečka proto tehdy v dopise ministrovi průmyslu ČSFR Vladimíru Dlouhému navrhl, že bude-li mu vrácena obuvnická továrna ve Slavičíně, která patřila Pivečkově rodině před rokem 1948, založí nadaci, která bude podporovat mladé lidi v Československu a tato nadace bude financována ze zisku této obuvnické továrny. Privatizační a restituční politika v ČR však nebyla příznivá a Jan Pivečka po zdlouhavých jednáních obdržel pouze nepatrné množství akcií tohoto podniku bez šance na ovlivnění jeho chodu. To mu ovšem nezabránilo uskutečnit ideu vzniku nadace.

Krátce po jeho návratu ho kontaktovali mladí ochránci přírody se žádostí o pomoc při záchraně žab, putujících každoročně přes frekventovanou silnici do Luhačovické přehrady, kdy jich stovky ročně hynuly pod koly aut. Jan Pivečka začal podporovat i jejich další aktivity a pronajal jim jeden ze svých domů (které mu byly vesměs ve velmi špatném stavu vráceny) za symbolickou částku 1 Kč ročně. Tak vznikla klubovna čSOP Zálesí Slavičín, kterou ochránci přírody užívají dodnes. K této první vlaštovce se postupně začaly přidávat další žádosti o pomoc a podporu (například podpora talentovaných jednotlivců), kterou Jan Pivečka podle svých možností poskytoval z finančních prostředků vydělaných jeho poradenskou činností v zahraničí.

V roce 1995 začal organizovat výtvarné soutěže pro mladé designery – studenty SUPŠ Uherské Hradiště a VŠUP Praha. Tyto aktivity a myšlenky na jejich rozšíření vyústily v založení nadace, která dostala do názvu jméno svého zakladatele. Vznikla 27. listopadu 1996 vkladem zřizovatele ve výši 150.000 Kč. Výkonnou ředitelkou je Božena Filáková, spolupracovnice Jana Pivečky ze Slavičína. Nadační jmění je v současné době 969.080 Kč. Celé nadační jmění složil zakladatel NJP Jan Pivečka. Finanční prostředky dříve získávala mimo jiné z darů zřizovatele, v současnosti hlavně z darů jiných právnických a fyzických osob, z pronájmu, z projektů podporovaných Evropskou unií a grantů jiných institucí a benefičních akcí. Kromě nejnutnějších nákladů na provoz a Nadací realizovaných programů NJP poskytuje formou nadačních příspěvků finanční pomoc jiným právnickým a fyzickým osobám, především školám, studentům a zájmovým kolektivům mladých lidí. Pečlivým výběrem příjemců nadačních finančních prostředků sleduje jednak vytvoření řetězce spojených rukou jako symbolu vzájemné pomoci a také pyramidální efekt. Tyto dva principy jsou obsaženy i v logu nadace, jehož autorkou je bývalá studentka VŠUP Praha a dnešní designerka Jana Buch ze Zlína. Každý jednotlivec, který obdrží od nadace pomoc přijímá také morální závazek pomoci v budoucnu dalším osobám, pokud si to bude moci dovolit. Nadace tím sleduje vytvoření co největšího okruhu lidí ochotných pomáhat druhým.

Comments are closed.