Aktuálně vyhlášené granty


Nadace Jana Pivečky vyhlašuje výběrové řízení na přidělení nadačních příspěvků v roce 2019

Správní rada Nadace rozhodla prostřednictvím nadačních příspěvků v roce 2019 podporovat žadatele v programu:

Podpora talentovaných jednotlivců v oblasti výchovy a vzdělávání

V tomto programu lze podpořit talentované jednotlivce na studijních stážích, přispívat na studijní pobyty a účast v prestižních soutěžích.

Žádosti mohou být podávány průběžně až do 31.10. 2019 a musí být v souladu s Pravidly  pro poskytování nadačních příspěvků a s cíli a náplní programu Podpora talentovaných jednotlivců v oblasti výchovy a vzdělávání.  Žádost je potřeba podat písemně na adresu Nadace Jana Pivečky, Horní náměstí 111, 763 21 Slavičín a je třeba podrobně a konkrétně popsat účel, na který žadatel žádá o finanční podporu a celkový rozpočet stáže, studijního pobytu nebo účasti v soutěži.

 

Comments are closed.